Meistä terhon kuoressa

Visio, missio ja arvot

Missio

Missio

Tuomme turvaa työn muutoksissa

Visio

Visio

Ylivertainen sosiaaliturvan toimeenpanija

Arvot

Arvot: Asiakkaamme ensin

Asiakkaamme ensin

Arvot: Uudistamme, kehitymme, toimimme

Uudistamme, kehitymme, toimimme

Arvot: Olemme yhtenäinen joukkue

Olemme yhtenäinen joukkue

Strategia

Työllisyysrahaston strategia. Tarkempi kuvaus löytyy seuraavasta tekstiosiosta.

Työllisyysrahastossa toimintamme perustuu arvoihimme: asiakkaamme ensin, uudistamme, kehitymme, toimimme ja olemme yhtenäinen joukkue. Arvomme toimivat luotsina, joka ohjaa jokapäiväistä työtämme.

Tehtävämme on tuoda turvaa työn muutoksissa. Rahoitamme muun muassa työttömyysturvaa ja aikuiskoulutusetuuksia, joilla rahoitetaan työttömien, lomautettujen ja aikuisopiskelijoiden toimeentulo.

Visionamme on olla ylivertainen sosiaaliturvan toimeenpanija. Vuonna 2020 rakensimme Työllisyysrahaston perustaa ja otimme ensimmäisiä askelia strategiamme toteuttamisessa. Kuljimme kunnianhimoisesti visiotamme kohti, samalla huolehtien, että toimintamme jatkuvuus on aina turvattuna. Lähtökohtanamme on jatkuva parantaminen – toiminnan yksinkertaistaminen, tehokkuus ja laadukkuus, sekä ihminen – työnkuvien ja työtaitojen rakentaminen tukemaan kehittymistä.

Ikoni: info

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2021 jatkamme perustan rakentamista lakisääteisten tehtäviemme hoitamiseksi ja edistämme strategisia tavoitteitamme. Arvio aikuiskoulutustuen uudistuksen vaikutuksista valmistuu loppuvuodesta 2021.

Koronaviruspandemia jatkuu vielä pitkälle vuotta 2021, eikä työllisyyteen tai työttömyyteen ole näköpiirissä nopeaa muutosta. Odotuksissa on talouden kääntyminen lievään nousuun. Arvioimme nettovarallisuutemme muutoksen olevan selvästi alijäämäinen vuonna 2021 ja suhdannepuskurin nettovarallisuuden olevan vuoden lopussa noin 500 miljoonaa euroa.

Ikoni: Työllisyysrahaston terho talon sisällä

Henkilöstö

Kartutimme digiosaamista – korona-aikana kohtaamme etänä

Hyvinvoiva henkilöstö on toimintamme perusedellytys. Koronaviruspandemian alettua koko henkilöstömme siirtyi onnistuneesti etätöihin, jotka jatkuvat toistaiseksi. Työterveyshuollon kanssa yhteistyössä toteuttamamme työhyvinvointikyselyn mukaan henkilöstömme arvostaa etätyömahdollisuutta.

Vuonna 2020 henkilöstön koulutuksen painopiste oli digitaitojen lisäämisessä ja esimiesten kouluttamisessa. Digitaitojen vahvistaminen tukee etätyötä, ja esimiehiä kouluttamalla pyrimme aikaansaamaan erinomaista johtamista valmentavan johtamisen keinoin. Vuoden aikana osaamisemme kasvoi, roolimme kehittyivät ja saimme yhtenäistettyä työskentelytapojamme. Meitä työllisyysrahastolaisia oli vuoden 2020 lopussa 171.

Henkilöstön määrä

Tässä kaaviossa on esitettynä Työllisyysrahastossa työskentelevien henkilöiden määrät aikavälillä kesäkuu 2019 – joulukuu 2020. Henkilömäärät on esitetty puolen vuoden tarkkuudella. Kesäkuussa 2019 Työllisyysrahastossa työskenteli 166 henkilöä, joulukuussa 2019 rahastossa työskenteli 162 henkilöä, kesäkuussa 2020 rahastossa työskenteli 167 henkilöä, ja joulukuussa 2020 Työllisyysrahastossa työskenteli 171 henkilöä.