Katsaus vuodesta 2019

Toimitusjohtajan katsaus

Rahaston ensimmäisenä toimintavuotena uudistimme ja uudistuimme

Alkuvuodesta 2019 vahvistettiin uuden rahaston organisaatio. Työllisyysrahasto syntyi Työttömyysvakuutusrahaston ja Koulutusrahaston yhdistymisestä. Rahastojen yhdistyminen merkitsi paljon työtä sekä pitkäaikaista valmistelua, missä rahastojen henkilöstö oli keskeisesti mukana. Vuoden aikana rakensimme toimintamme perustaa ja veimme eteenpäin monia kehittämishankkeita, jotka liittyivät lakisääteisiin tehtäviimme sekä strategiasta nouseviin tavoitteisiin.

Tulorekisterityötä tehtiin koko rahastossa

Työllisyysrahaston toiminta käynnistyi vauhdikkaasti, kun samanaikaisesti yhdistymisen kanssa toteutettiin pitkään valmisteltu tulorekisterin käyttöönotto työttömyysvakuutusmaksujen määräämisessä. Työttömyysvakuutusmaksujen uusi tietojärjestelmä ja asiointipalvelu toimivat heti vuoden alusta.

Työttömyysvakuutusmaksujen määräämisessä ja laskutuksessa otettiin käyttöön uusi toteumamalli, joka osoittautui ylivoimaisen suosituksi. Jatkossa tulee harkittavaksi, tarvitaanko enää hyvin harvojen työnantajien käyttämää ennakkomallia ylipäätään ollenkaan.

Aikuiskoulutustukien osalta vuosi 2019 merkitsi valmistautumista tulorekisterin käyttöönottoon. Uudistimme sekä oman sisäisen käsittelyjärjestelmämme että ulkoisen asiointipalvelumme. Tulorekisterin käyttöönoton seuraava vaihe on etuustietojen vieminen rekisteriin. Tältä osin vuoden aikana otettiin aikalisä, kun valtiovalta päätti, että etuustietojen hyödyntäminen tulorekisterissä alkaa vasta vuoden 2021 alusta.

Aikuiskoulutustukien osalta vuosi 2019 merkitsi valmistautumista tulorekisterin käyttöönottoon. Uudistimme sekä oman sisäisen käsittelyjärjestelmämme että ulkoisen asiointipalvelumme. Tulorekisterin käyttöönoton seuraava vaihe on etuustietojen vieminen rekisteriin. Tältä osin vuoden aikana otettiin aikalisä, kun valtiovalta päätti, että etuustietojen hyödyntäminen tulorekisterissä alkaa vasta vuoden 2021 alusta.

Toimimme asiantuntijana aikuiskoulutuksen kehittämisessä

Osallistuimme sosiaali- ja terveysministeriön johdolla tapahtuneeseen aikuiskoulutustuen lakimuutoksen valmisteluun. Asiantuntijamme toimittivat Työllisyysrahaston tietoja valmistelun tueksi. Suunniteltujen muutosten keskeisimpänä tavoitteena on edistää elinikäistä oppimista mahdollistamalla työn ja opiskelun yhdistäminen nykyistä paremmin. Lain ennakoidaan tulevan voimaan 1.8.2020.

Suomen hallituksen ohjelmassa on osaamisen kehittäminen ja aikuiskoulutus laajasti mukana. Hallitusohjelmassa on mukana myös kirjaus, joka edellyttää selvitettäväksi, tulisiko Työllisyysrahaston tehtävä laajentaa tukemaan paremmin aikuisten ammatillisen osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä.

Jatkamme aktiivisesti aikuiskoulutustuen lakimuutoksen sekä hallitusohjelman etenemisen seuraamista ja tarjoamme asiantuntijuuttamme tarvittaessa.

Talous ja sidosryhmien luottamus hyvää

Työllisyysrahaston talous kehittyi vuonna 2019 ennakoitua paremmin. Työllisyyden ja talouden kasvu jatkui, mikä näkyi työttömyyden alenemisena. Loppuvuodesta taloudessa alkoi kuitenkin näkyä hidastumisen merkkejä. Työllisyysrahasto arvioi vuoden 2020 talousarvioita hyväksyessään, että työttömyys voi vuonna 2020 jopa kääntyä pieneen nousuun.

Vuoden 2019 ylijäämä, noin 700 miljoonaa euroa, merkitsee sitä, että rahaston suhdannepuskurissa oli vuoden vaihteessa noin 1,7 miljardia euroa ylijäämää. Tähän on syytä olla tyytyväinen, varsinkin kun muistetaan, miten alijäämäinen rahasto oli noin viisi vuotta sitten.

Selvitimme vuoden 2019 aikana Työllisyysrahaston tunnettuutta ja mainetta suuren yleisön sekä vaikuttajien keskuudessa. Tulokset kertoivat, että meihin luotetaan ja meillä on sidosryhmiemme tuki. Tunnettuudessa meillä on kuitenkin vielä parannettavaa.

Olemme saaneet todella paljon aikaan vuoden 2019 aikana. Rahaston henkilökunta ansaitsee suuret kiitokset hyvin hoidetusta työstä. Se on vaatinut sekä sitkeyttä että hyvää yhteistyötä, niillä viime vuosien muutokset on viety läpi. Työllisyysrahaston perustan rakentaminen ja toiminnan kehittäminen jatkuvat myös vuonna 2020. Voimme lähteä uuteen toimintavuoteen luottavaisin mielin.

Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki

JANNE METSÄMÄKI
toimitusjohtaja