Meistä terhon kuoressa

Visio, missio ja arvot

Missio

Mission ikoni: kolme sydäntä rinnakkain.

Tuomme turvaa työn muutoksissa

Visio

Vision ikoni, jossa on kiikarit.

Ylivertainen sosiaaliturvan toimeenpanija

Arvot

Asiakkaamme ensin -aiheinen ikoni, jossa ojentavan kämmenen päällä on tähti.

Asiakkaamme ensin

Uudistusta ja kehitystä kuvaava ikoni, jossa nuoli jatkaa kulkuaan vaakamuotoisessa kahdeksikossa.

Uudistamme, kehitymme, toimimme

Yhtenäisyyttä kuvaava ikoni, jossa kädet pitävät toisistaan kiinni.

Olemme yhtenäinen joukkue

Toimintaympäristö

Työllisyysrahastolla on laaja sidosryhmäverkosto. Teemme tiivistä yhteistyötä lakisääteisten tehtäviemme toimeenpanossa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Tavoitteemme on olla aktiivinen ja arvostettu toimija rahaston verkostossa.

Selvitimme vuonna 2019 Työllisyysrahaston tunnettuutta ja mainetta suuren yleisön sekä vaikuttajien keskuudessa. Tulokset kertoivat, että meihin luotetaan ja meillä on sidosryhmiemme tuki.

Työllisyysrahaston toimintaympäristö
Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvaa. Työllisyysrahasto on lailla perustettu, itsenäinen laitos, jolla on julkinen hallintotehtävä. Toimimme sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla ja toimintaamme valvoo Finanssivalvonta. Olemme työmarkkinaosapuolten hallinnoima organisaatio. Keräämme työttömyysvakuutusmaksut, joita maksavat työnantajat ja palkansaajat. Rahoitamme työttömyysturvaa ja aikuiskoulutusetuuksia. Huolehdimme suhdannepuskurista ja sijoitamme vastuullisesti, jotta turvaamme maksuvalmiuden.

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2020 jatkamme strategisiin tavoitteisiin liittyviä hankkeita ja digitalisoinnin edistämistä. Valmistaudumme aikuiskoulutustukiuudistuksen toimeenpanoon sekä aloittamaan tiedon tuottajan roolissa kansallisessa tulorekisterissä.

Rahaston toimintaympäristö näyttää hyvin erilaiselta kuin vielä talousarvion 2020 laatimisen hetkellä arvioitiin. Suomen talous- ja työllisyysnäkymät ovat tällä hetkellä vaikeasti ennustettavissa.

Ikoni: Lista tulevaisuuden näkymistä.

Henkilöstö

Uudelleenorganisoitumisella toiminta yhtenäisemmäksi

Työllisyysrahasto organisoitui uudelleen keväällä 2019, jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa perustehtäviämme ja saavuttaa meille asetettuja tavoitteita. Vuoden aikana opimme paljon uutta, meille tuli uusia rooleja ja ammatteja sekä muutimme työskentelytapojamme yhtenäisemmiksi. Työllisyysrahastolaisia oli vuoden 2019 lopussa 162.

Henkilömäärä

henkilöä