Työllisyysrahaston
vuosikertomus 2019

Toimitusjohtajan katsaus

Rahaston ensimmäisenä toimintavuotena uudistimme ja uudistuimme

Alkuvuodesta 2019 vahvistettiin uuden rahaston organisaatio. Työllisyysrahasto syntyi Työttömyysvakuutusrahaston ja Koulutusrahaston yhdistymisestä. Rahastojen yhdistyminen merkitsi paljon työtä sekä pitkäaikaista valmistelua, missä rahastojen henkilöstö oli keskeisesti mukana. Vuoden aikana rakensimme toimintamme perustaa ja veimme eteenpäin monia kehittämishankkeita, jotka liittyivät lakisääteisiin tehtäviimme sekä strategiasta nouseviin tavoitteisiin.

Tulorekisterityötä tehtiin koko rahastossa

Työllisyysrahaston toiminta käynnistyi vauhdikkaasti, kun samanaikaisesti yhdistymisen kanssa toteutettiin pitkään valmisteltu tulorekisterin käyttöönotto työttömyysvakuutusmaksujen määräämisessä. Työttömyysvakuutusmaksujen uusi tietojärjestelmä ja asiointipalvelu toimivat heti vuoden alusta.

Työttömyysvakuutusmaksujen määräämisessä ja laskutuksessa otettiin käyttöön uusi toteumamalli, joka osoittautui ylivoimaisen suosituksi. Jatkossa tulee harkittavaksi, tarvitaanko enää hyvin harvojen työnantajien käyttämää ennakkomallia ylipäätään ollenkaan.

Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki.

JANNE METSÄMÄKI
toimitusjohtaja

Vuoden 2019 avainluvut

Kerätyt työttömyysvakuutusmaksut

miljoonaa euroa

Maksetut aikuiskoulutusetuudet

miljoonaa euroa

Maksu Kelalle työttömyyskassoihin kuulumattomista

miljoonaa euroa

Maksut
työttömyys-
kassoille

miljoonaa euroa

Maksut
ansiosidonnaisella
olevien eläketurvasta

miljoonaa euroa

Kohokohdat vuodelta 2019

Uusi rahasto, uusi strategia, uusi organisaatio

Aloitimme toimintamme 1.1.2019, kun Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyivät. Yhdistymisellä tavoiteltiin vahvaa ja tehokasta rahastoa, joka huolehtii työttömyysturvan rahoituksesta ja aikuiskoulutusetuuksien toimeenpanosta. Haluamme tuoda turvaa työelämän muutoksissa ja palvella hyvin kaikkia asiakkaitamme: palkansaajia, työnantajia ja aikuiskoulutusetuuksien saajia.

Työllisyysrahaston sininen logo, jossa on mukana kuvitus terhosta.

Tulorekisterin myötä otettiin iso digiloikka

Työllisyysrahasto oli neljän ensimmäisen organisaation joukossa ottamassa kansallista tulorekisteriä käyttöön. Tulorekisterin tietojen käyttö työttömyysvakuutusmaksujen määräämisessä ja laskutuksessa alkoi heti 2019 alussa. Vuoden aikana valmisteltiin seuraavaa askelta: 1.1.2020 alkaen olemme hyödyntäneet tulorekisteritietoja myös aikuiskoulutustukien myöntämisessä.

Ennätysvuosi aikuiskoulutustuen suosiossa

Työuran aikana oma osaamisen kehittäminen selvästi kiinnostaa. Aikuiskoulutustuen saajien määrässä on ollut nouseva trendi jo vuosia. Vuosi 2019 oli kaikkien aikojen ennätysvuosi! Vuoden 2019 aikana aikuiskoulutustukea sai 25 701 henkilöä.

Pitkäaikaiset velat maksettiin pois

Vuonna 2015 silloinen Työttömyysvakuutusrahasto haki lainaa pääomamarkkinoilta paikatakseen työttömyyden noususta johtuneita työttömyysturvamenoja. Tämän joukkovelkakirjalainan viimeinen 600 miljoonan euron erä maksettiin pois syksyllä 2019, eikä Työllisyysrahastolla ole enää pitkäaikaisia velkoja.

Työttömyysvakuutusmaksuja voitiin alentaa

Parantunut työllisyystilanne Suomessa mahdollisti työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismaksujen alentamisen vuodelle 2020. Laskimme vakuutusmaksuja yhteensä keskimäärin 0,49 %.