Kort om oss

Vision, mission och värden

Mission

Mission

Vi ger trygghet vid förändringar i arbetslivet

Vision

Vision

Överlägsen verkställare av socialskyddet

Värden

Värden: Våra kunder först

Våra kunder först

Värden: Vi förnyar, vi utvecklar, vi agerar

Vi förnyar, vi utvecklar, vi agerar

Värden: Vi är ett enhetligt team

Vi är ett enhetligt team

Strategi

Sysselsättningsfondens strategi. En detaljerad beskrivning finns i nästa avsnitt.

Sysselsättningsfondens verksamhet grundar sig i våra värden: våra kunder först, vi förnyar, vi utvecklar, vi agerar och vi är ett enhetligt team. Våra värden fungerar som vägvisare och styr vårt dagliga arbete.

Vår uppgift är att skapa trygghet vid förändringar i arbetslivet. Vi finansierar bland annat arbetslöshetsskyddet och vuxenutbildningsförmånerna som i sig finansierar försörjningen för arbetslösa, permitterade och vuxenstuderande.

Vår vision är att vara en överlägsen verkställare av socialskyddet. Under 2020 byggde vi grunden för Sysselsättningsfondens verksamhet och tog de första stegen mot genomförandet av vår strategi. Vi gick ambitiöst mot vår vision samtidigt som vi säkerställde verksamhetens kontinuitet. Våra utgångspunkter är kontinuerlig förbättring – att förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten – och människan – att bygga upp arbetsbeskrivningar och yrkeskompetens för att stödja utveckling.

Ikon: info

Framtidsutsikter

Under 2021 fortsätter vi att bygga grunden för vår verksamhet för att hantera vårt lagstadgade uppdrag och främja våra strategiska mål. Utvärderingen av effekterna av vuxenutbildningsstödsreformen blir klar i slutet av år 2021.

Coronaviruspandemin kommer att fortsätta långt in i 2021, och det kommer troligtvis inte att ske några snabba förändringar i sysselsättningen eller arbetslösheten. Förväntningen är att ekonomin ska vända en aning uppåt. Vi uppskattar att vår nettoförmögenhet för 2021 blir klart negativ och konjunkturbuffertens nettoförmögenhet hamnar på 500 miljoner euro i slutet av året.

Ikon: Sysselsättningsfondens ekollon inuti ett hus

Personal

Vi har förbättrat vår digitala kompetens – under coronaperioden möts vi på distans

En välmående personal är en grundläggande förutsättning för vår verksamhet. När coronaviruspandemin började gick hela vår personal framgångsrikt över till distansarbete som fortsätter tills vidare. Enligt den arbetshälsoundersökning som vi genomförde i samarbete med företagshälsovården uppskattar personalen möjligheten till distansarbete.

Tyngdpunkten för personalutbildningen 2020 låg på förbättrade digitala kunskaper och chefsutbildning. Förbättrade digitala kunskaper stödjer distansarbetet, och med chefsutbildningarna strävar vi efter att uppnå ett enastående ledarskap genom coachande ledarskapsmetoder. Under året ökade vi vår kompetens, utvecklade våra roller och harmoniserade våra arbetssätt. I slutet av 2020 hade Sysselsättningsfonden 171 medarbetare.

Antal anställda

I denna tabell presenteras antalet anställda i Sysselsättningsfonden från juni 2019 till december 2020. Personantalen presenteras med ett halvårs precision. I juni 2019 arbetade 166 personer i Sysselsättningsfonden, i december 2019 arbetade 162 personer i fonden, i juni 2020 arbetade 167 personer i fonden och i december 2020 arbetade 171 personer i Sysselsättningsfonden.