Kort om oss

Strategi

Vårt jobb är att skapa trygghet vid arbetsförändringar. Vi finansierar bland annat utkomstskyddet för arbetslösa och vuxenutbildningsförmåner, som finansierar utkomst för arbetslösa, permitterad och vuxna studerande.

Vår vision är att vara en överlägsen verkställare av socialskyddet. Vi går ambitiöst mot vår vision samtidigt som vi säkerställer verksamhetens kontinuitet.

Våra utgångspunkter är kontinuerlig förbättring – att förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten – och människan – att bygga upp arbetsbeskrivningar och yrkeskompetens för att stödja utveckling.

På Sysselsättningsfonden bygger vi vår verksamhet på våra värden: våra kunder först, vi förnyas, vi utvecklas, vi agerar och vi är ett enhetligt team. Dessa värden styr vår dagliga verksamhet.

Vi uppdaterar våra strategiska mål och värden

Uppdaterandet av Sysselsättningsfondens strategi påbörjades i höstas, och i maj godkände styrelsen nya strategiska mål för fonden: vi levererar digitala tjänster pålitligt och med hög kvalitet, ökar produktiviteten och effektiviteten samt levererar en utmärkt kund- och personalupplevelse.

Uppdaterandet av strategin fortsätter under hösten i år då vi förnyar våra värden tillsammans med vår personal.

Mission

Mission

Vi ger trygghet vid förändringar i arbetslivet

Vision

Vision

Överlägsen verkställare av socialskyddet

Värden

Värderingar: Kunderna i första rummet

Våra kunder först

Värderingar: Vi förnyar, vi utvecklar, vi agerar

Vi förnyar, vi utvecklar, vi agerar

Värderingar: Vi är ett enhetligt team

Vi är ett enhetligt team

Sysselsättningsfondens administration

Gå till Sysselsättningsfondens webbplats och bekanta dig med ledningsgruppen, styrelsen och förvaltningsrådet