Om oss i ett ollonskal

Mission

Vi ger trygghet vid förändringar i arbetslivet

Vision

Överlägsen verkställare av socialskyddet

Värden

Våra kunder först

Vi förnyas, vi utvecklas, vi agerar

Vi är ett enhetligt team

Strategi

Strategi
Grunden för Sysselsättningsfonden utgörs av våra värden: våra kunder först, vi förnyas, vi utvecklas, vi agerar och vi är ett enhetligt team. Dessa värden styr vår dagliga verksamhet.

Vår uppgift är att ge trygghet vid förändringar i arbetslivet. Vi finansierar bl.a. arbetslöshetsskydd och vuxenutbildningsförmåner för försörjning av permitterade och arbetslösa samt vuxenstuderande. Vår vision är att vara en överlägsen verkställare av socialskyddet.

Under 2020 fokuserar vi särskilt på uppbyggandet av grunden för Sysselsättningsfonden samt de första stegen i att genomföra vår strategi. Vi vidtar ambitiösa åtgärder, men vi prioriterar dem så att kontinuiteten av vår verksamhet aldrig äventyras. Det väsentliga är att vi ständigt utvecklas – att vi förenklar vår verksamhet samt att vår verksamhet är effektiv och högklassig samt att vi sätter människan i centrum – att vi skapar arbetsbeskrivningar och utvecklar vår kompetens till stöd av utvecklingen.

Sysselsättningsfondens administration

På Sysselsättningsfondens webbplats kan du bekanta dig med vår ledningsgrupp och styrelse samt vårt förvaltningsråd