Toimitusjohtajan katsaus

Suomen talouskasvu jatkoi hidastumista ja muutosneuvottelu- ja lomautusilmoitukset lisääntyivät vuoden 2023 alkupuoliskolla. Siitä huolimatta työllisyys Suomessa säilyi edelleen hyvällä tasolla ja palkkasumma kasvoi, mikä on lisännyt työttömyysvakuutusmaksujen tuottoa. Arvioimme Työllisyysrahaston tuloksen olevan selvästi ylijäämäinen tänä vuonna, minkä seurauksena nettovarallisuutemme, eli rahaston suhdannepuskuri, vahvistuu ja ylittänee lailla määritellyn enimmäismääränsä jo kuluvan vuoden aikana.

Maksuvalmiutemme on pysynyt hyvänä ja olemme varmistaneet työttömyysetuuksien rahoituksen. Kesäkuussa maksoimme pois toisen korona-aikana otetuista joukkovelkakirjalainoista, joka oli määrältään 600 miljoonaa euroa.

Onnistuimme hoitamaan lakisääteiset palvelumme jälleen tavoitteidemme mukaisesti vuoden alkupuoliskolla. Tästä kuuluu kiitos kaikille rahaston työntekijöille. Toiminnassamme olemme panostaneet erityisesti hyvään asiakaskokemukseen sekä automaation ja tehokkuuden lisäämiseen. Lisäksi olemme rakentaneet IT-strategiamme edellyttämiä valmiuksia ja valmistelleet keskeisiä kehittämishankkeitamme.

Työttömyysvakuutusmaksujen toimeenpanon olemme toteuttaneet suurelta osin automaattisesti. Olemme myös jatkaneet aikuiskoulutustukihakemusten käsittelyn automatisointia nostamalla maksuhakemusten käsittelyn automaatioastetta ja ottamalla käyttöön automaattisen päätöksenteon hakemuksissa, joilla haetaan jatkoa tukioikeudelle. Alkuvuoden aikana aikuiskoulutustuen hakemusmäärät ovat olleet ennätyksellisellä tasolla. Samaan aikaan jo valmiiksi korkea asiakastyytyväisyys rahaston palveluihin on edelleen kasvanut.

Vuoden alussa aloitimme uuden muutosturvan toimeenpanon. Työttömyysturvan lisäpäivät poistuvat asteittain ja tilalle tulee muutosturvapaketti, jonka rahoituksesta vastaamme. Työllisyysrahaston hallitus hyväksyi rahastolle uudet strategiset tavoitteet toukokuussa. Uudistettujen tavoitteiden mukaan tuotamme digiajan palveluita luotettavasti ja laadukkaasti, nostamme tuottavuutta ja tehokkuutta sekä tuotamme erinomaisen asiakas- ja henkilöstökokemuksen. Strategian päivitys jatkuu syksyllä, kun työstämme arvojamme yhdessä henkilöstön kanssa.

Uudella hallitusohjelmalla merkittäviä vaikutuksia rahastoon

Petteri Orpon hallitus aloitti toimintansa juhannusviikolla 2023. Hallitusohjelmassa on monia Työllisyysrahaston tehtäviin liittyviä kohtia. Kirjaukset työttömyysturvan muutoksista merkitsisivät Työllisyysrahaston rahoitusvastuulla olevien työttömyysturvamenojen pienenemistä. Lisäksi hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus työttömyysturvan universaalimallin valmistelusta hallituksen puoliväliriiheen mennessä. Rahaston näkökulmasta merkittävä ja yllättävä kohta on linjaus aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta kokonaan 1.8.2024 alkaen. Esitys on herättänyt runsaasti keskustelua mediassa ja yhteiskunnassa laajemmin. Myös Työllisyysrahaston hallitus kävi asiasta keskustelun tuoreeltaan kesäkuussa. Aikuiskoulutustuen myöntäminen perustuu lakiin, joten toistaiseksi jatkamme etuuden myöntämistä ja maksamista voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Julkaisimme kesäkuussa, ennen tietoa hallitusohjelman sisällöstä, aikuiskoulutustuen koettu vaikutus -selvityksen, johon vastasi lähes 5000 aikuiskoulutustukea käyttänyttä. Hallitusohjelman julkaisun jälkeen olemme tuottaneet aktiivisesti tietoa aikuiskoulutustuesta ja sen käytöstä asian käsittelyn ja päätöksenteon tueksi. Tätä kirjoittaessa valmistelemme vaikutusarviointia hallitusohjelman kirjauksista rahaston kannalta. Arvioita käsitellään rahaston hallituksen kokouksessa elokuussa.

Työttömyysvakuutusmaksuissa alennusvaraa vuodelle 2024

Työllisyysrahaston hallitus antoi keväällä arvion vuoden 2024 maksutasosta. Arvion mukaan maksuja voitaisiin alentaa 0,00–0,50 prosenttiyksikköä. Varsinainen päätös rahaston esityksestä tehdään hallituksen ja hallintoneuvoston kokouksissa elokuun 2023 lopussa. Maksuesitystä valmisteltaessa otetaan huomioon viimeisimmät ennusteet talouden ja työllisyyden kehityksestä sekä arvio hallitusohjelman kirjausten vaikutuksesta maksutasoon.

Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Mestämäki

JANNE METSÄMÄKI
toimitusjohtaja