Meistä terhon kuoressa

Missio

Missio

Tuomme turvaa työn muutoksissa

Visio

Visio

Ylivertainen sosiaaliturvan toimeenpanija

Arvot

Arvot: Asiakkaamme ensin

Asiakkaamme ensin

Arvot: Uudistamme, kehitymme, toimimme

Uudistamme, kehitymme, toimimme

Arvot: Olemme yhtenäinen joukkue

Olemme yhtenäinen joukkue

Strategia

Työllisyysrahaston strategia. Tarkempi kuvaus löytyy seuraavasta tekstiosiosta.

Työllisyysrahastossa toimintamme perustuu arvoihimme: asiakkaamme ensin,
uudistamme, kehitymme, toimimme ja olemme yhtenäinen joukkue.
Arvomme toimivat luotsina, joka ohjaa jokapäiväistä työtämme.

Tehtävämme on tuoda turvaa työn muutoksissa.
Rahoitamme muun muassa työttömyysturvaa ja aikuiskoulutusetuuksia,
joilla rahoitetaan työttömien, lomautettujen ja aikuisopiskelijoiden toimeentulo.

Visionamme on olla ylivertainen sosiaaliturvan toimeenpanija.
Kuljemme kunnianhimoisesti visiotamme kohti, samalla huolehtien,
että toimintamme jatkuvuus on aina turvattuna.

Lähtökohtanamme on jatkuva parantaminen –
toiminnan yksinkertaistaminen, tehokkuus ja laadukkuus,
sekä ihminen – työnkuvien ja työtaitojen rakentaminen tukemaan kehittymistä.

Työllisyysrahaston hallinto

Siirry Työllisyysrahaston sivuille ja tutustu johtoryhmään, hallitukseen sekä hallintoneuvostoon