Työllisyysrahaston
puolivuosikatsaus 2022

1.1.–30.6.2022

Toimitusjohtajan katsaus

Hyvin käynnistynyt talouskasvu hidastui sodan vaikutuksesta

Vuoden 2022 alussa, kahden koronavuoden jälkeen, Suomen talous oli vahvassa kasvussa ja työllisyys parani hyvälle tasolle. Työttömyyden väheneminen alkoi näkyä Työllisyysrahaston tuloksessa, kun työttömyysturvamenot laskivat.

Talouden näkymät kuitenkin synkkenivät selvästi Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan helmikuun lopussa. Sodan vaikutukset heijastuvat monella tavalla maailman ja Suomen talouteen. Myös Työllisyysrahastossa tarkistimme alaspäin arvioitamme vuoden 2022 tuloksesta. Tammi–kesäkuun aikana työllisyyskehitys säilyi kuitenkin hyvänä, ja tuoreimmissa katsauskauden jälkeisissä ennusteissamme lähikuukausien näkymiä on parannettu. Vaikuttaisi siltä, että Ukrainan sodan ja sen seurausten negatiiviset vaikutukset talouteen ja työllisyyteen tulevat viiveellä.

Sodan alettua olemme rahastossa lisänneet varautumistamme erilaisiin sodasta aiheutuviin uhkiin. Olemme entisestään tiivistäneet talouden seurantaa ja raportointia Finanssivalvonnalle. Olemme myös nostaneet valmiuttamme kyberturvallisuusuhkiin varautumisessa sekä panostaneet henkilöstömme jaksamiseen ja hyvinvointiin uudessa haastavassa tilanteessa.

Poikkeuksellisista ajoista huolimatta onnistuimme vuoden ensimmäisellä puoliskolla hoitamaan lakisääteiset palvelumme tavoitteidemme mukaisesti. Asiakastyytyväisyys rahaston palveluihin on hyvällä tasolla ja esimerkiksi aikuiskoulutustuen maksuhakemusten käsittelyn automaatioaste on noussut erinomaiselle tasolle. Kiitos hyvästä työstä kuuluu kaikille rahaston työntekijöille.

Maksuvalmiutemme on pysynyt hyvänä, ja työttömyysetuuksien rahoitus on varmistettu. Alkuvuodesta uusimme pankkilainalimiittimme, mikä toi lisää varmuutta maksuvalmiuteemme.

Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki pitää tablettia käsissään ja hymyilee.

JANNE METSÄMÄKI
toimitusjohtaja

Tammi–kesäkuu 2022 lukuina

Kerätyt työttömyysvakuutusmaksut

miljoonaa euroa
(1 647)

Maksetut aikuiskoulutusetuudet

miljoonaa euroa
(95)

Maksu Kelalle työttömyyskassoihin kuulumattomista

miljoonaa euroa
(120)

Maksut
työttömyys-
kassoille

miljoonaa euroa
(1 347)

Maksut
ansiosidonnaisella
olevien eläketurvasta

miljoonaa euroa
(510)

Suluissa vuoden 2021 tammi–kesäkuun luvut. Kerätyt työttömyysvakuutusmaksut ja maksut työttömyyskassoille sisältävät myös valtionosuudet.

Kohokohdat

Kehitimme aikuiskoulutus­etuuksien palveluita

Avasimme maaliskuussa aikuiskoulutus­tuelle omat verkkosivut. Tavoitteenamme on palvella asiakkaitamme entistä paremmin ja selkeyttää tuen hakemiseen liittyviä asioita sekä kertoa laajemmin aikuiskoulutus­tuen hyödyistä työntekijöille, työnantajille ja yrittäjille.

Kevään 2022 aikana aikuiskoulutus­tuen maksuhakemusten käsittelyn automaatioaste nousi 14,8 prosenttiyksikköä verrattuna kevääseen 2021. Kehitystyön ansiosta n. 74 % maksuhakemuksista käsiteltiin automaattisesti.

Rahastolle uusi rahoitustehtävä

Uusi muutosturvapaketti tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille, 55 vuotta täyttäneille työntekijöille otetaan käyttöön tammikuussa 2023. Rahoitamme muutosturvapaketin työnantajilta perittävällä muutosturvamaksulla, jossa on yhtä suuret irtisanovalta työnantajalta perittävä osa sekä yhteinen osa. Yhteinen osa rahoitetaan kaikilta työnantajilta työttömyys­­vakuutusmaksua korottamalla. Olemme varautuneet muutos­turvapaketin rahoitus­tehtävään muun muassa rakentamalla uutta tietojärjestelmää muutos­turvamaksun keräämiseen.

Muutimme uusiin toimitiloihin

Muutimme uusiin toimitiloihimme Helsingin Ruoholahteen tammikuun 2022 alussa. Tilaratkaisuksi valikoitui erilaisia työnteon tapoja ja kohtaamisia tukeva monitilatoimisto. Toimistollamme on tiloja mm. hiljaiseen työhön, yhteiseen työskentelyyn ja puhelinpalveluun. Rahastolaiset viihtyvät uudella toimistolla ja palaute on ollut positiivista.

Suomen työllisyyskehitys säilyi hyvänä

Venäjän hyökkäys Ukrainaan heikensi arviotamme Suomen talouden ja työllisyyden kehityksestä vuonna 2022. Maaliskuussa arvioimme, että tuloksemme jäisi kuluvana vuonna alijäämäiseksi. Sodan aiheuttamista epävarmuus­tekijöistä huolimatta työllisyys­kehitys säilyi kuitenkin hyvänä koko katsauskauden ajan, ja tuoreimpien arvioiden mukaan rahaston tulos olisi kuluvana vuonna ylijäämäinen.