Toimitusjohtajan katsaus

Koronan vaikutukset jatkuivat, mutta hoidimme palvelumme tavoitteiden mukaisesti

Koronaviruspandemian vaikutukset ovat näkyneet Työllisyysrahaston työssä myös vuoden 2021 alkupuoliskolla. Työttömyys pysyi alkuvuodesta korkealla tasolla, vaikka lomautusten määrät kääntyivätkin laskuun viime vuoden korkeimmista lukemista. Merkkejä talouden ja työllisyyden myönteisemmästä kehityksestä on ollut loppukeväästä näkyvissä. Talouden elpymisen odotetaan kiihtyvän vuoden toisella puoliskolla.

Koronan aiheuttamista haasteista huolimatta olemme hoitaneet lakisääteiset palvelumme tavoitteiden mukaisesti myös alkuvuonna. Tästä kuuluu kiitos kaikille rahaston työntekijöille. Olemme saaneet työttömyysvakuutusmaksut perittyä hyvin ja työttömyysetuuksien rahoituksen turvattua.

Aikuiskoulutustuen uudistus elokuussa 2020 toi kasvua hakemusten määrään, kun uutta aikuiskoulutustukea haetaan kuukausittain jälkikäteen. Olemme vastanneet hakemusmäärän kasvuun muun muassa automatisoimalla maksuhakemusten käsittelyä. Hakemukset on saatu käsiteltyä ja etuudet maksettua tavoiteaikataulussa.

Aikuiskoulutustukiuudistukseen liittyvä tietojärjestelmähanke valmistui maaliskuussa. Järjestelmän jatkokehitys alkoi huhtikuussa ja jatkuu vuoden 2022 puolelle.

Työllisyysrahastossa on jatkettu laajasti etätyön tekemistä viime vuoden tapaan. Syksyn tullessa arvioimme koronatilanteen mukaan, miten voimme alkaa palata uuteen arkeen koronan jälkeen. Samaan aikaan valmistaudumme muuttoon uusiin toimitiloihin Helsingin Ruoholahteen.

Uudistimme organisaatiorakennettamme

Työllisyysrahaston strategisten tavoitteiden keskiössä ovat hyvä asiakaspalvelu ja palveluiden parantaminen digitalisaation avulla. Tehokkaat toimintatavat, automaation hyödyntäminen ja toimivat tietojärjestelmät ovat edellytyksenä sille, että saavutamme tavoitteemme. Uudistimme keväällä rahaston organisaatiota, jotta pystymme jatkossa paremmin kehittämään ja digitalisoimaan toimintaamme sekä palveluitamme.

Toimintasuunnitelmamme mukaisesti työn alla ovat olleet myös muun muassa tietoturvan parantaminen, sisäisen valvonnan ja compliance-toiminnon kehittäminen, asiakasstrategian jalkauttaminen sekä viestinnän kehittäminen.

Osallistuimme muutosturvapaketin valmisteluun

Pääministeri Sanna Marinin hallitus teki joulukuussa 2020 päätöksen niin sanotun eläkeputken poistamisesta asteittain vuoden 2023 alusta alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työttömyysturvan lisäpäivät ikääntyneille ja siihen liittyvä työnantajan omavastuumaksu poistuvat siirtymäkauden jälkeen. Tilalle tulee uusi muutosturvapaketti, jonka rahoituksesta vastaa Työllisyysrahasto. Käynnistimme heti alkuvuodesta valmistautumisen tuleviin muutoksiin ja osallistumme lainvalmisteluun sosiaali- ja terveysministeriön vetämässä työryhmässä.

Työllisyysrahaston tehtävien laajentamista selvitettiin

Kesäkuussa julkistettiin Työllisyysrahaston tehtävien laajentamista selvittäneiden selvityshenkilöiden esitykset. Selvityksen tuloksena ei esitetä rahaston nykyisten tehtävien laajentamista aikuisten osaamisen kehittämisessä, mutta selvitykseen sisältyy monia ehdotuksia nykyisiin tehtäviin liittyen. Selvitystyö oli laaja, ja teimme paljon yhteistyötä selvityshenkilöiden kanssa sekä tuotimme tarvittavaa tietoa selvitystyön tueksi. Keskustelu selvityshenkilöiden esityksistä jatkunee kesän jälkeen.

Työttömyysvakuutusmaksuissa korotuspainetta vuodelle 2022

Työttömyysvakuutusmaksuja nostettiin maltillisesti vuodelle 2021. Työllisyysrahaston hallintoneuvosto tekee elokuussa esityksen vuoden 2022 maksuiksi. Talouden näkymät vuodelle 2022 ovat tällä hetkellä myönteiset, mutta näkymiin liittyy edelleen epävarmuutta muun muassa koronatilanteen vuoksi. Työllisyysrahaston hallitus antoi toukokuussa arvion ensi vuoden maksuista. Arvion mukaan maksuissa on korotuspainetta vuodelle 2022.

Janne Metsämäki

JANNE METSÄMÄKI
toimitusjohtaja