Työllisyysrahaston
puolivuosikatsaus 2021

1.1.–30.6.2021

Toimitusjohtajan katsaus

Koronan vaikutukset jatkuivat, mutta hoidimme palvelumme tavoitteiden mukaisesti

Koronaviruspandemian vaikutukset ovat näkyneet Työllisyysrahaston työssä myös vuoden 2021 alkupuoliskolla. Työttömyys pysyi alkuvuodesta korkealla tasolla, vaikka lomautusten määrät kääntyivätkin laskuun viime vuoden korkeimmista lukemista. Merkkejä talouden ja työllisyyden myönteisemmästä kehityksestä on ollut loppukeväästä näkyvissä. Talouden elpymisen odotetaan kiihtyvän vuoden toisella puoliskolla.

Koronan aiheuttamista haasteista huolimatta olemme hoitaneet lakisääteiset palvelumme tavoitteiden mukaisesti myös alkuvuonna. Tästä kuuluu kiitos kaikille rahaston työntekijöille. Olemme saaneet työttömyysvakuutusmaksut perittyä hyvin ja työttömyysetuuksien rahoituksen turvattua.

Aikuiskoulutustuen uudistus elokuussa 2020 toi kasvua hakemusten määrään, kun uutta aikuiskoulutustukea haetaan kuukausittain jälkikäteen. Olemme vastanneet hakemusmäärän kasvuun muun muassa automatisoimalla maksuhakemusten käsittelyä. Hakemukset on saatu käsiteltyä ja etuudet maksettua tavoiteaikataulussa.

Aikuiskoulutustukiuudistukseen liittyvä tietojärjestelmähanke valmistui maaliskuussa. Järjestelmän jatkokehitys alkoi huhtikuussa ja jatkuu vuoden 2022 puolelle.

Työllisyysrahastossa on jatkettu laajasti etätyön tekemistä viime vuoden tapaan. Syksyn tullessa arvioimme koronatilanteen mukaan, miten voimme alkaa palata uuteen arkeen koronan jälkeen. Samaan aikaan valmistaudumme muuttoon uusiin toimitiloihin Helsingin Ruoholahteen.

toimitusjohtaja Janne Metsämäki

JANNE METSÄMÄKI
toimitusjohtaja

Tammi–kesäkuu 2021 lukuina

Tässä on esitettynä Työllisyysrahaston avainlukuja ajalta 1.1.2021–30.6.2021. Avainluvut koostuvat rahaston tärkeimmistä menoista. Tammi–kesäkuussa 2021 Työllisyysrahasto keräsi työttömyysvakuutusmaksuja ja sai valtionosuuksia yhteensä 1 648 miljoonaa euroa (1 454), maksoi aikuiskoulutusetuuksia 95 miljoonaa euroa (105), maksoi työttömyyskassoihin kuulumattomien henkilöiden työttömyysturvaa varten Kansaneläkelaitokselle 120 miljoonaa euroa (104), tilitti työttömyyskassoille 1 347 miljoonaa euroa (1 247) ja maksoi ansiosidonnaisella olevien henkilöiden eläketurvamaksuja 505 miljoonaa euroa (290).

Kerätyt työttömyysvakuutusmaksut

miljoonaa euroa
(1 453)

Maksetut aikuiskoulutusetuudet

miljoonaa euroa
(105)

Maksu Kelalle työttömyyskassoihin kuulumattomista

miljoonaa euroa
(104)

Maksut
työttömyys-
kassoille

miljoonaa euroa
(1 247)

Maksut
ansiosidonnaisella
olevien eläketurvasta

miljoonaa euroa
(294)

Suluissa vuoden 2020 tammi–kesäkuun luvut. Kerätyt työttömyysvakuutusmaksut ja maksut työttömyyskassoille sisältävät myös valtionosuudet.

Avainluvut koostuvat rahaston tärkeimmistä menoista. Tammi–kesäkuussa 2020 Työllisyysrahasto keräsi työttömyysvakuutusmaksuja yhteensä 1454 miljoonaa euroa, maksoi aikuiskoulutusetuuksia 104,6 miljoonaa euroa, maksoi työttömyyskassoihin kuulumattomien henkilöiden työttömyysturvaa varten Kansaneläkelaitokselle 103,7 miljoonaa euroa, tilitti työttömyyskassoille 1247 miljoonaa euroa ja maksoi ansiosidonnaisella olevien henkilöiden eläketurvamaksuja 289,8 miljoonaa euroa.

Työllisyysrahaston alkuvuoden 2021 kohokohdat

Muutos rahoitustehtäväämme valmisteilla

Olemme aloittaneet valmistautumisen tulevan yli 55-vuotiaiden muutosturvapaketin rahoittamisen tuomiin muutoksiin. Aikuiskoulutusetuuksien puolella tehtäviemme laajentamista koskeva selvitys julkistettiin kesäkuussa. Tehtävien laajentamista ei ehdoteta, mutta nykyisiin tehtäviimme liittyvistä ehdotuksista keskusteltaneen lisää kesän jälkeen.

Kehitimme aikuiskoulutusetuuksien palveluita

Tammikuusta lähtien ilmoitamme maksamamme etuudet tulorekisteriin. Lisäksi helmikuusta alkaen hyödynnämme rekisteriin ilmoitettuja etuus- ja eläketietoja aikuiskoulutustukihakemusten käsittelyssä. Asiointipalvelussa olemme ottaneet käyttöön vaivattoman ja tietoturvallisen Viestit-toiminnon, jonka asiakkaamme ovat ottaneet aktiivisesti käyttöön.

Kuvassa on rakennus, jossa Työllisyysrahaston uudet toimitilat Ruoholahdessa sijaitsevat.

Valmistauduimme muuttoon uusiin toimitiloihin

Muutto uusiin toimitiloihin Helsingin Ruoholahteen on suunniteltu vuodenvaihteeseen 2021–2022. Uusien tilojen pääkriteereinä ovat toimivuus, turvallisuus ja tarkoituksenmukaisuus sekä kokonaistaloudellisuus. Muuton valmistelussa olemme päässeet miettimään työntekoa tulevaisuudessa, ja tilojen tarkoituksena on tukea hybridimallin mukaista työtä.

Toimintamme keskiössä osaamisen kehittäminen

Tuemme henkilöstömme jatkuvaa kehittymistä ja työssä oppimista. Keväällä määrittelimme eri tehtävien osaamisvaatimuksia tulevia henkilökohtaisia kehittymissuunnitelmia varten. Digitaitoja edistimme henkilöstön verkkokoulutuksilla. Esimiesten johtamistapojen kehittämisen tueksi järjestimme esimiesakatemian sekä valmentavan johtamisen koulutusta.