Toimitusjohtajan katsaus

Vahvaa tekemistä poikkeusoloissa

Koronaviruspandemian vaikutus näkyi vahvasti ja monella tavalla Työllisyysrahaston toiminnassa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Siirryimme tekemään töitä lähes kokonaan etänä heti, kun Suomessa siirryttiin poikkeusoloihin. Heti koronaviruskriisin alussa huomasimme, että erityisesti lomautuksista johtuva työttömyysturvamenojen valtava kasvu vaatii erityisiä toimenpiteitä, jotta maksuvalmiudestamme ja työttömyyspäivärahojen rahoituksesta työttömyyskassoille voidaan huolehtia.

Työllisyysrahaston hallitus vetosi maaliskuun lopulla Suomen hallitukseen, jotta työttömyysturvan rahoitus voidaan turvata. Työllisyysrahaston maksuvalmius varmistettiin useilla eri toimenpiteillä. Työllisyysrahasto sopi useamman pankin kanssa valmiusluottolimiitistä, johon saatiin valtiontakaus. Valtio sitoutui rahoittamaan peruspäivärahan osuuden lomautuspäivärahoista huhtikuusta vuoden 2020 loppuun. Kesäkuussa varmistimme maksuvalmiuttamme laskemalla liikkeeseen kaksi yhteensä 1,2 miljardin euron suuruista joukkovelkakirjalainaa.

Koronaviruspandemian vaikutukset näkyivät myös aikuiskoulutusetuuksien hakijoiden lisääntyneinä yhteydenottoina, kun oppilaitokset peruivat tai järjestelivät uudelleen opetustaan. Poikkeuksellisista oloista huolimatta Työllisyysrahaston palvelut asiakkaillemme ovat toimineet hyvin.

Arkea värittäneet lakimuutos ja hankkeet

Työllisyysrahasto otti vuoden alussa käyttöön tulorekisterin aikuiskoulutusetuuksien käsittelyssä. Tarvittavat hakijan tulotiedot saadaan nyt suoraan tulorekisteristä. Eduskunta hyväksyi aikuiskoulutustukiuudistuksen keväällä, ja rahasto on valmistautunut tiiviisti elokuussa tapahtuvaan uudistuksen voimaantuloon. Uudistuksen tavoitteena on helpottaa osittaisen opiskelun ja työnteon yhdistämistä ja samalla laajentaa aikuiskoulutustuen käyttöä uusille ryhmille työelämässä.

Olemme saaneet vietyä myös toimintasuunnitelmamme hankkeita kohtuullisen hyvin eteenpäin koronaviruskriisin vaikutuksista huolimatta. Kalenteriamme ovat täyttäneet digitaalisen työympäristön sekä tiedonhallinnan kehittäminen, IT-peruspalveluiden uudistaminen ja tietoturvan vahvistaminen, viestintästrategian toiminnallistaminen sekä asiakasstrategian rakentaminen. Lisäksi olemme vahvistaneet kansantalouden ja työmarkkinoiden seurantaa.

Työttömyysvakuutusmaksut saatiin koronaviruspandemiasta huolimatta perittyä hyvin vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä. Työllisyysrahaston hallitus teki toukokuussa esityksen valtiovallalle työttömyysvakuutusmaksujen ennakkomallista luopumisesta, koska ennakkomallin käyttö on jäänyt hyvin vähäiseksi.

Talouden ja työllisyyden kehitystä vaikea ennustaa

Talouden ja työllisyyden näkymät ovat ensi vuodelle hyvin epävarmat. Työllisyysrahasto valmistautuu elokuussa tekemään esityksen vuoden 2021 työttömyysvakuutusmaksujen tasosta. Toukokuussa julkistetun arvion mukaan maksuissa on korotustarvetta ensi vuodelle. Työllisyysrahasto seuraa jatkuvasti ja aktiivisesti toimintaympäristönsä kehitystä. Rahaston maksuvalmius ja toimintakyky ovat säilyneet vakaina myös koronaviruskriisin aikana.

toimitusjohtaja Janne Metsämäki

JANNE METSÄMÄKI
toimitusjohtaja