Työllisyysrahaston
puolivuosikatsaus 2020

1.1.–30.6.2020

Toimitusjohtajan katsaus

Vahvaa tekemistä poikkeusoloissa

Koronaviruspandemian vaikutus näkyi vahvasti ja monella tavalla Työllisyysrahaston toiminnassa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Siirryimme tekemään töitä lähes kokonaan etänä heti, kun Suomessa siirryttiin poikkeusoloihin. Heti koronaviruskriisin alussa huomasimme, että erityisesti lomautuksista johtuva työttömyysturvamenojen valtava kasvu vaatii erityisiä toimenpiteitä, jotta maksuvalmiudestamme ja työttömyyspäivärahojen rahoituksesta työttömyyskassoille voidaan huolehtia.

Työllisyysrahaston hallitus vetosi maaliskuun lopulla Suomen hallitukseen, jotta työttömyysturvan rahoitus voidaan turvata. Työllisyysrahaston maksuvalmius varmistettiin useilla eri toimenpiteillä. Työllisyysrahasto sopi useamman pankin kanssa valmiusluottolimiitistä, johon saatiin valtiontakaus. Valtio sitoutui rahoittamaan peruspäivärahan osuuden lomautuspäivärahoista huhtikuusta vuoden 2020 loppuun. Kesäkuussa varmistimme maksuvalmiuttamme laskemalla liikkeeseen kaksi yhteensä 1,2 miljardin euron suuruista joukkovelkakirjalainaa.

Koronaviruspandemian vaikutukset näkyivät myös aikuiskoulutusetuuksien hakijoiden lisääntyneinä yhteydenottoina, kun oppilaitokset peruivat tai järjestelivät uudelleen opetustaan. Poikkeuksellisista oloista huolimatta Työllisyysrahaston palvelut asiakkaillemme ovat toimineet hyvin.

toimitusjohtaja Janne Metsämäki

JANNE METSÄMÄKI
toimitusjohtaja

Tammi–kesäkuu 2020 lukuina

Suluissa vuoden 2019 tammi–kesäkuun luvut. Kerätyt työttömyysvakuutusmaksut ja maksut työttömyyskassoille sisältävät myös valtionosuudet. 

Avainluvut koostuvat rahaston tärkeimmistä menoista. Tammi–kesäkuussa 2020 Työllisyysrahasto keräsi työttömyysvakuutusmaksuja yhteensä 1454 miljoonaa euroa, maksoi aikuiskoulutusetuuksia 104,6 miljoonaa euroa, maksoi työttömyyskassoihin kuulumattomien henkilöiden työttömyysturvaa varten Kansaneläkelaitokselle 103,7 miljoonaa euroa, tilitti työttömyyskassoille 1247 miljoonaa euroa ja maksoi ansiosidonnaisella olevien henkilöiden eläketurvamaksuja 289,8 miljoonaa euroa.

Kerätyt työttömyysvakuutusmaksut

miljoonaa euroa
(1 720)

Maksetut aikuiskoulutusetuudet

miljoonaa euroa
(96)

Maksu Kelalle työttömyyskassoihin kuulumattomista

miljoonaa euroa
(100)

Maksut
työttömyys-
kassoille

miljoonaa euroa
(847)

Maksut
ansiosidonnaisella
olevien eläketurvasta

miljoonaa euroa
(296)

Työllisyysrahaston alkuvuoden 2020 kohokohdat

Kuvituskuva: mies ja kaksi naista keskustelevat seisoen vierekkäin.

Aikuiskoulutustuen suosio kasvaa edelleen

Aikuiskoulutustuen saajien määrä on kasvanut jo vuosia, eikä vauhti ole hiipunut. Tammi–kesäkuussa 2020 maksoimme aikuiskoulutustukia peräti 18 170 henkilölle yhteensä noin 98,6 miljoonaa euroa. Tuen saajien määrä nousi viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna 7,7 prosenttia.

 Kuvituskuva: kannettavan tietokoneen ääressä työskentelevä mies kirjoittaa muistiinpanoja vihkoon.

Rahastolaiset etätyön tohinassa

Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset olivat yksi kevään isoista toiminnallisista haasteista. Koronaviruksen vaikutuksista huolimatta hoidimme perustehtävämme hyvin. Siirryimme etätyöskentelyyn nopealla aikataululla ja opimme uusia työskentelytapoja.

 Kuvituskuva: sohvalla istuva mies katsoo ulos ikkunasta. Etualalla on pöydällä lasten leluja.

Turvasimme maksuvalmiutemme

Koronapandemiasta johtuvat lomautukset ja työttömyyden lisääntyminen näkyivät rahoittamiemme menojen nopeana kasvuna. Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta huolehdimme työttömyysturvan ja aikuiskoulutusetuuksien rahoituksesta muun muassa laskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja sekä hyödyntämällä suhdannepuskuria ja lainalimiittejä.

 Kuvituskuva: nainen kirjoittaa kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Vetosimme Suomen hallitukseen

Maaliskuussa 2020 esitimme Suomen hallitukselle vetoomuksen, jotta työttömyysturvan maksuvalmius voitaisiin taata. Valtio myönsi lainoillemme takauksen enimmillään 880 miljoonaan euroon asti. Tämän lisäksi valtio osallistuu lomautusajalta maksettavien ansiopäivärahojen rahoitukseen.