Päätoimittajan kuva
Toimitusjohtajan katsaus

Työllisyysrahaston alkuvuosi on ollut työntäyteinen

Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyivät 1.1.2019 Työllisyysrahastoksi. Uusi rahasto sai hoitaakseen molempien rahastojen lakisääteiset tehtävät, eli työttömyysvakuutusmaksujen keräämisen, ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoittamisen sekä aikuiskoulutusetuuksien myöntämisen ja maksamisen.

Yhdistyminen toteutui suunnitellusti. Uuden rahaston aloitus on ollut työntäyteinen. Alkuvuoden aikana on muun muassa rakennettu rahaston uutta organisaatiota ja ryhdytty toteuttamaan Työllisyysrahastolle laadittua strategiaa.

Vuoden 2019 alusta lähtien Työllisyysrahasto on hyödyntänyt tulorekisterin tietoja työttömyysvakuutusmaksujen määräämisessä ja perimisessä. Tulorekisterisiirtymä toteutui onnistuneesti. Tulorekisterin käyttöönottoa valmistellaan myös aikuiskoulutusetuuksissa. Rahasto on lisäksi mukana vuonna 2020 voimaantulevan aikuiskoulutustukiuudistuksen valmistelussa.

Talouskasvun hidastuminen voi heijastua työllisyyskehitykseen

Talouskasvu on hidastunut Suomessa alkuvuoden 2019 aikana. Samalla tulevaisuudennäkymät ovat muuttuneet epävarmemmiksi ja vaikeammin ennustettaviksi. Huonontuvasta taloustilanteesta huolimatta työllisyys on kasvanut ja työttömyys edelleen alentunut vuoden ensimmäisellä puoliskolla.Talouskasvun hidastuminen voi kuitenkin heijastua työllisyyskehitykseen myöhemmin tänä tai ensi vuonna.

Työllisyysrahasto arvioi toukokuussa, että työttömyysvakuutusmaksut vuodelle 2020 voitaisiin pitää ennallaan tai niitä voitaisiin alentaa enintään 0,6 prosenttiyksiköllä. Työllisyysrahasto tekee elokuun lopussa sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen ensi vuoden työttömyysvakuutusmaksuiksi.

Työmarkkinajärjestöt tekivät sosiaali- ja terveysministeriölle kesäkuussa esityksen, että suhdannepuskurin enimmäismäärä olisi vuoden 2020 alusta alkaen kuuden prosentin työttömyysasteesta rahastolle aiheutuvien menojen määrä, eli noin 1,75 miljardia euroa.

Janne Metsämäki

Toimitusjohtaja

Lataa tästä puolivuosikatsaus tammikuu–kesäkuu 2019

peukut pystyyn

Alkuvuoden 2019 kohokohdat

Yhdessä uusilla poluilla

Koulutusrahaston ja Työttömyysvakuutus -rahaston yhteinen matka Työllisyysrahastona käynnistyi vuoden alussa. Yhteisen taipaleen valmistelu aloitettiin kuitenkin jo paljon ennen tätä muun muassa strategian, vision, mission ja arvojen laadinnalla.

Kun organisaatiota uudistetaan, on rohkeasti siirryttävä tutulta ja turvalliselta tieltä uusille poluille ja otettava riittävän suuria harppauksia, jotta vanhat tavat voidaan jättää taakse. Seuraavaksi rahastossa keskitytään asiantuntijoiden osaamisen sekä työkulttuurin kehittämiseen.

Olemme vasta uudistumismatkan alussa, mutta teemme yhdessä matkaa eteenpäin. Onneksemme meillä on repussa mukana paljon tietoa ja osaamista sekä seurana mukavia matkakumppaneita. Lue Lisää

Tulorekisteri on merkinnyt monelle suuria muutoksia

Tulorekisteri oli iso muutos monille työnantajille ja tilitoimistoille sekä tietoa käyttäville toimijoille. Valtaosalle asiakkaista tulorekisterin käyttöönotto sujui onnistuneesti, mutta kehitettävää on vielä muun muassa ohjeistuksessa ja järjestelmän teknisessä toteutuksessa.

Tulorekisterin tietoja hyödyntävät viranomaiset ovat saaneet käyttöönoton myötä uuden yhteistyöverkoston, jossa tulorekisteriä arvioidaan ja kehitetään yhdessä.

Jatkamme tulorekisterin kehittämistyötä myös Työllisyysrahastossa. Tulorekisterin palkkatietoja päästään hyödyntämään aikuiskoulutusetuuksien myöntämisessä vuoden 2020 alusta alkaen. Lue Lisää

Suhdannepuskuri antaa taloudellista vakautta

Suhdannepuskuri antaa Työllisyysrahastolle mahdollisuuden hoitaa työttömyysturvan ja muiden etuuksien rahoitusta tasaisesti. Suhdannepuskurin avulla myös työnantajat ja palkansaajat välttyvät työttömyysvakuutusmaksujen suurilta vaihteluilta.

Työmarkkinajärjestöt tekivät keväällä kilpailukykysopimuksen mukaisesti esityksen Työllisyysrahaston suhdannepuskurin enimmäismäärästä. Esityksen mukaan puskurin enimmäismäärä olisi ensi vuoden alusta alkaen kuuden prosentin työttömyysastetta vastaavien menojen suuruinen. Käytännössä voimme kerätä rahoituspuskuria noin 1 750 miljoonaa euroa.

Puskurin toiminnasta on nyt kertynyt kokemusta 20 vuoden ajalta. Historia osoittaa, että puskuria on myös todella tarvittu. Lue Lisää

Tammi—kesäkuu 2019 lukuina

Kerätyt työttömyys-vakuutusmaksut

1 371

miljoonaa euroa

Maksetut
aikuiskoulutusetuudet

96

miljoonaa euroa

Maksu Kelalle
työttömyyskassoihin
kuulumattomista

100

miljoonaa euroa

Maksut
työttömyys-
kassoille

499

miljoonaa euroa

Maksut
ansiosidonnaisella olevien eläketurvasta

296

miljoonaa euroa

Missio, visio, arvot ja strategia

Missio

Tuomme turvaa työn muutoksissa

Visio

Ylivertainen sosiaaliturvan toimeenpanija

Arvot

Asiakkaamme ensin

Uudistamme
Kehitymme
Toimimme

Olemme yhtenäinen joukkue

Strategiset tahtotilat ja tavoitteet

Edelläkävijä asiakaslähtoisessä palveluiden ja toiminnan
vaikuttavuuden ja tehokkuuden kehittämisessä

Lisäarvon tuottaminen tiedolla ja ennakoinnilla

Aktiivinen ja arvostettu toimija rahaston verkostossa

Hyvinvoiva henkilöstö ja houkutteleva työnantaja

Työttömyysvakuutusmaksujen tasainen kehitys

Työllisyysrahaston johto 2019