Työllisyysrahaston
vuosikertomus 2023

Toimitusjohtajan katsaus

Työllisyysrahaston toimintavuoteen mahtui paljon onnistumisia ja tavoitteiden saavuttamista. Mutta eteen tuli myös ikäviä yllätyksiä, jotka muuttivat loppuvuoden suunnitelmamme.

Vuoden alussa otimme muutosturvamaksujen keräämistä ja käsittelyä varten rakennetun uuden tietojärjestelmämme onnistuneesti käyttöön. Onnistuimme nostamaan aikuiskoulutustukipäätösten automaatioastetta maksuhakemusten käsittelyssä sekä ulottamalla automaattisen päätöksenteon myös hakemuksiin, joilla haetaan jatkoa aiemmin myönnetylle tukioikeudelle.

Toukokuussa Työllisyysrahaston hallitus hyväksyi rahastolle uudet strategiset tavoitteet. Uudistettujen tavoitteiden mukaan tuotamme digiajan palveluita luotettavasti ja laadukkaasti, nostamme tuottavuutta ja tehokkuutta sekä tuotamme erinomaisen asiakas- ja henkilöstökokemuksen.

Sosiaaliturvan toimeenpanijana painotamme toiminnassamme vahvasti sosiaalista vastuullisuutta. Vuosina 2022 ja 2023 olemme työstäneet rahaston omaa vastuullisuuskokonaisuutta, jonka tavoitteena on tukea YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden täyttymistä. Lisäksi vastuullisuus näkyy esimerkiksi sijoitustoiminnassamme ja velkarahoituksen hankinnassa sekä yhdenvertaisuus- ja monimuotoisuustyössämme.

Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki hymyilee ja pitää kahvikuppia käsissään.

JANNE METSÄMÄKI
toimitusjohtaja

Vuosi 2023 lukuina

Kerätyt maksut ja maksetut rahoistusosuudet sisältävät myös valtionosuudet. Suluissa vuoden 2022 luvut.

Kerätyt maksut

miljoonaa euroa
(3 491)

Maksetut rahoitusosuudet

miljoonaa euroa
(2 832)

Nettovarallisuuden muutos

miljoonaa euroa
(625)

Nettovarallisuus

miljoonaa euroa
(1 258)

Sijoitusten tuotto

prosenttia
(-2,9)

Kohokohdat

Suutari työssään suutarinverstaalla.

Työttömyysvakuutusmaksuprosentit alenevat vuonna 2024

Työllisyys säilyi hyvällä tasolla, minkä ansiosta rahaston vuositulos oli selvästi ylijäämäinen ja suhdannepuskurimme lähestyi enimmäismääräänsä. Lisäksi näkymät taloudesta ja työllisyydestä, rahaston suhdannepuskuriin karttuneet varat sekä hallitusohjelman kirjausten arvioitu menoja alentava vaikutus vaikuttivat siihen, että esitimme työttömyysvakuutusmaksujen merkittävää alentamista vuodelle 2024.

Työttömyysturvaan tehtävät hallitusohjelman mukaiset muutokset vaikuttavat rahaston menoihin vähemmän vielä vuonna 2024, mutta tulevina vuosina vaikutus kasvaa. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuodelle 2024 on 0,79 % (2023 1,50 % ja 2022 1,50 %) ja työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu 0,82 % (2023 1,54 % ja 2022 1,51 %). Muut työttömyysvakuutusmaksuprosentit muuttuvat samankaltaisesti. 

Henkilö istuu sohvalla ja tekee töitä kannettavalla tietokoneella.

Rahoitamme uutta muutosturvaa työnantajilta kerättävillä muutosturvamaksuilla

Aloitimme uuden muutosturvamaksun keräämisen tammikuussa 2023. Työnantaja voi olla velvollinen maksamaan muutosturvamaksun, jos työnantaja on irtisanonut 55 vuotta täyttäneen työntekijän tuotannollisista tai taloudellisista syistä. Muutosturvamaksu korvaa siirtymäajan kuluessa omavastuumaksut.

Rahoittamamme muutosturvapaketti koostuu muutosturvakoulutuksesta ja muutosturvarahasta. Työ- ja elinkeinotoimisto järjestää irtisanotulle työntekijälle kahden kuukauden palkkaa vastaavan muutosturvakoulutuksen ja Kela tai työttömyyskassa maksaa yhden kuukauden palkkaa vastaavan muutosturvarahan.

Nainen nojaa kaiteeseen ja näyttää mietteliäältä.

Aikuiskoulutustuen lakkautus on iso muutos rahastolle ja asiakkaillemme

Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman liitteessä oli kirjaus aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta. Myöhemmin myös ammattitutkintostipendi ilmoitettiin lakkautettavaksi.

Aikuiskoulutusetuuksien lakkauttaminen merkitsee isoa muutosta Työllisyysrahastolle, vaikka muut lakisääteiset tehtävämme jatkuvat. Lakkauttamisella on myös merkittävät henkilöstövaikutukset. Vuoden 2023 toinen puolisko painottuikin muutoksenhallintaan ja muutokseen valmistautumiseen.

Hallituksen esitys laista aikuiskoulutusetuuksien lakkauttamiseksi annettiin eduskunnalle helmikuussa 2024. Lain lopullinen muoto ja hyväksyntä sekä tuleeko aikuiskoulutustuen tilalle jotain muuta tukimuotoa, on tätä kirjoittaessa auki.

Kaksi henkilöä istuu kahvikupposen äärellä ja tutkii tietoja tabletilta tyytyväisen näköisinä.

Työllisyysrahaston asiakastyytyväisyys erinomaisella tasolla

Keskityimme mahdollisimman hyvän palvelutason ylläpitämiseen sekä neuvontakanavissa että käsittelyajoissa. Kehitimme asiakkaan palvelupolkujen ja sisäisen käsittelyn sujuvuutta ja lisäsimme automaatiota etuushakemusten käsittelyssä. Asiakaskokemusta mittaamalla olemme saaneet konkreettista palautetta siitä, missä voimme vielä parantaa.

Kehitystoimien ansiosta asiakastyytyväisyytemme oli läpi vuoden erinomaisella tasolla, huolimatta siitä, että aikuiskoulutusetuuksien lakkautusuutinen kasvatti työmääriämme. Koko vuoden yhteenlaskettu asiakastyytyväisyysindeksi (CSAT, customer satisfaction index, tyytyväisten ja erittäin tyytyväisten asiakkaiden osuus kaikista asiakkaista) saavutti tason 85 %.

Kolme ihmistä tutkii post it –lappuja työpajatyöskentelyssä.

Määrittelimme vastuullisuustavoitteitamme

Sosiaaliturvan toimeenpanijana painotamme toiminnassamme vahvasti sosiaalista vastuullisuutta. Vuosina 2022 ja 2023 olemme luoneet perustaa rahaston omalle vastuullisuuskokonaisuudelle niin kutsutulla olennaisuusanalyysillä. Analyysin tarkoituksena on ollut tunnistaa ne YK:n kestävän kehitykset tavoitteet, joihin voimme vaikuttaa positiivisesti omalla perustoiminnallamme eniten. Tällaisiksi tavoitteiksi valitsimme seuraavat Agenda 2030 -päätavoitteet:

  • Hyvä koulutus
  • Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
  • Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Valitut päätavoitteet kytkeytyvät suoraan ydintehtäviimme, kuten työttömyysturvan ja aikuiskoulutusetuuksien rahoittamiseen.