Työllisyysrahaston
vuosikertomus 2021

Toimitusjohtajan katsaus

Toimme turvaa työn muutoksissa hoitamalla tehtävämme luotettavasti, samalla kun uudistuimme ja kehitimme palveluitamme

Toinen koronavuosi oli Työllisyys­rahaston kolmas toimintavuosi. Olemme siis toimineet uuden rahaston toiminnasta kaksi kolmasosaa etätyötä tehden ja poikkeusolojen rajoituksia noudattaen. Koronan vaikutuksista huolimatta hoidimme myös vuonna 2021 tehtävämme hyvin ja tarjosimme rahoitusta työttömyysturvaan sekä muuhun sosiaaliturvaan. Lisäksi tuimme aikuisten osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla.

Maksuvalmiutemme pysyi hyvänä

Vuonna 2021 työttömyysturvamenot pysyivät koronaviruspandemian vaikutuksesta korkealla tasolla, ja Työllisyysrahaston tulos oli selvästi alijäämäinen. Vuoden toisella puoliskolla Suomen talouden kasvu kuitenkin vahvistui, mikä näkyi myös työttömyyden alentumisena ja parantuneena työllisyytenä. Alijäämästä huolimatta rahaston tulos olikin selvästi parempi kuin vuoden 2021 talousarviota hyväksyttäessä arvioitiin, ja maksuvalmiutemme pysyi hyvänä koko vuoden. Työttömyys­vakuutus­maksut saatiin kerättyä kattavasti ja hoidimme vastuullamme olevat rahoitustehtävät hyvin. Rahoituksen varmistamiseksi työttömyys­vakuutus­maksuihin tehtiin rahaston esityksestä maltillinen korotus vuodelle 2022.

Janne Metsämäki

JANNE METSÄMÄKI
toimitusjohtaja

Vuosi 2021 lukuina

Kerätyt työttömyysvakuutusmaksut

miljoonaa euroa
(3 340)

Maksetut aikuiskoulutusetuudet

miljoonaa euroa
(197)

Maksu Kelalle työttömyyskassaan kuulumattomista

miljoonaa euroa
(207)

Maksut
työttömyys-
kassoille

miljoonaa euroa
(2 618)

Maksut
ansiosidonnaisella
olevien eläketurvasta

miljoonaa euroa
(879)

Suluissa vuoden 2020 luvut. Kerätyt työttömyysvakuutusmaksut ja maksut työttömyyskassoille sisältävät myös valtionosuudet.

Kohokohdat

Korkeista työttömyysturva­menoista huolimatta maksu­valmiutemme säilyi hyvänä

Vuonna 2021 työttömyysturvamenot olivat koronan vaikutuksesta korkealla tasolla, mistä johtuen tuloksemme oli selvästi alijäämäinen. Vuoden jälkipuoliskolla työttömyys lähti alenemaan ja työllisyys kasvuun. Alijäämästä huolimatta tuloksemme olikin selvästi parempi kuin vuoden 2021 talousarviossa. Työttömyys­vakuutus­maksut saatiin kerättyä kattavasti ja maksu­valmiutemme pysyi hyvänä koko vuoden.

Työn ja opiskelun yhdistäminen aikuiskoulutustukiaikana lisääntyi

Työn ja opiskelun yhdistäminen aikuis­koulutus­tukiaikana lisääntyi

Selvitimme yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa elokuussa 2020 voimaan tulleen aikuis­koulutus­tukiuudistuksen vaikutuksia. Vuoden 2021 lopussa valmistuneen selvityksen mukaan tuen saajien opiskelun aikainen työssäkäynti on lisääntynyt. Uudistuksen toisessa päätavoitteessa, eli matalasti koulutettujen tai matalapalkka-aloilla työskentelevien tuen käytössä ei havaittu muutosta.

Valmistelimme muuttoa uusiin toimitiloihin

Alkuvuodesta 2021 teimme päätöksen muuttaa uusiin toimitiloihin Helsingin Ruoholahteen. Henkilöstö pääsi vaikuttamaan niin toimiston sijaintiin kuin tilojen suunnitteluunkin. Tilaratkaisuksi valikoitui erilaisia työnteon tapoja ja kohtaamisia tukeva monitilatoimisto, jossa on tiloja mm. hiljaiseen työhön, yhteiskehittelyyn ja puhelinpalveluun. Toimisto otettiin koronan sallimissa rajoissa käyttöön alkuvuonna 2022.

Rahoitamme laajasti suomalaista työelämää

Työllisyysrahaston keräämillä työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitetaan useita keskeisiä etuuksia. Tässä videossa avaamme rahavirtojamme, eli mistä meille tulee varoja ja mihin rahat käytetään.